Geen decentralisering van subsidiëring bovenlokale initiatieven van Antwerpse seniorenverenigingen zonder garanties

De gemeenteraad schafte op 31 maart, op voorstel van de schepen voor sociale zaken, het reglement voor de subsidiëring van bovenlokale initiatieven van Antwerpse seniorenverenigingen af. Het nieuwe bestuur besliste eerder al om het seniorenbeleid te decentraliseren en over te hevelen naar de districten.

In die zin is het logisch dat ook de districten het budget krijgen om seniorenverenigingen te subsidiëren. Maar dit mag geen of / of verhaal zijn, integendeel. Ook hier speelt immers de vraag naar continuïteit. In enkele districten, zoals Antwerpen en Ekeren, werden al nieuwe subsidiereglementen voor seniorenverenigingen uitgewerkt, waardoor heel wat verenigingen die voorheen structurele ondersteuning voor hun werking kregen, voortaan uit de boot vallen en enkel nog subsidies voor activiteiten of projecten kunnen krijgen. Opnieuw een aanval van rechts op het rijke verenigingsleven en de vrijwillige inzet in onze stad.

Voor meer informatie over de subsidies die het district Merksem verleent: subsidies seniorenverenigingen