Toekomst van de IJzerlaansite

In het voorjaar van 2014 wordt gestart met de voorbereiding van de afbraak van de IJzerlaanbrug in Merksem en de aanleg van een nieuwe fietsbrug. De afbraak van de IJzerenlaanbrug biedt heel wat mogelijkheden voor het gebied rond de brug. Het bestuursakkoord van het district Merksem wil dat er op de vrijgekomen ruimte een ecowijk komt, met betaalbare woningen.

Omdat er echter geruchten de ronde deden dat de brug misschien wel niet afgebroken zou worden of dat er op de vrijgekomen plaats een stelplaats van De Lijn zou komen, interpelleerde ik  de bevoegde schepen op de gemeenteraad van 25 februari 2014. De schepen antwoordde dat de brug wel degelijk afgebroken zal worden, omdat dit nodig is voor de verbetering van de mobiliteit in en rond Antwerpen en de promotie van de binnenscheepvaart. Hij bevestigde ook dat het wel degelijk de bedoeling is, van district én stad, dat er een ecowijk zou komen. Daartoe zullen gesprekken opgestart worden met de betrokken partners, en ook het districtsbestuur van Merksem zal daarbij betrokken worden. Een hele opluchting!

Voor mijn interpellatie, zie: Toekomst site IJzerenlaan