Schepen Heylen belooft de nieuwe reglementen voor de feestzalen van de stad te evalueren en begeleidende maatregelen te nemen

Op 19 november 2013 keurde de gemeenteraad nieuwe retributiereglementen goed voor onder meer feestzaal Rubens, feestzaal Kielpark en feestzaal Gietschotel. Daarbij werden de tarieven voor de huur van deze zalen fors opgetrokken, met als motivering dat de prijzen voor de verhuring marktconform en kostendekkend moeten zijn. Een serieuze verhoging en onze fractie stemde dan ook tegen de nieuwe reglementen. Terecht, zo blijkt nu want vele verenigingen trokken aan de alarmbel. De Vriendenkring De Mick bijv., die jaarlijks een showfestival organiseert in feestzaal Kielpark waarvan de opbrengt integraal naar de gezondheidsinstelling De Mick gaat. Zij zouden de huurprijs voor de zaal zien stijgen van ongeveer 250 euro nu naar 10.000 euro volgens het nieuwe reglement.

Reden te over dus om bevoegde schepen Heylen te interpelleren in de gemeenteraad en te vragen of hij bereid is de reglementen bij te sturen. De schepen antwoordde dat hij beseft dat de prijsverhoging niet voor alle verenigingen evident is en engageert zich ertoe de nieuwe reglementen te evalueren. In overleg met de verenigingen kan naar andere zalen gezocht worden, zoals bijv. culturele centra. Tevens wil hij bekijken of er kortingen toegestaan kunnen worden, voor bijv. de dagen waarop opgebouwd en afgebouwd moet worden.

Een goede zaak alleszins dat de schepen zich bewust is van de problematiek en wil evalueren. Nu hopen dat hij zijn beloftes nakomt!

Voor de interpellatie: 2014-02-24 Tarieven feestzalen

Voor de reportage op ATV over feestzaal Kielpark:  http://atv.be/nieuws/2014-01-29/steeds-meer-reacties-op-prijsverhoging/#.UwyO6n-9KSP