Brandveiligheid van de studentenverblijven in Antwerpen

Naar aanleiding van de brand in een studentenhuis in Leuven, stelde ik in de gemeenteraadscommissie “Onderwijs” een vraag aan schepen Claude Marinower over de situatie in Antwerpen. Het vorige college besteedde hier reeds aandacht aan, maar uit een recent onderzoek blijkt dat de situatie nog verre van rooskleurig is. Gelukkig blijken de gebreken eerder beperkt te zijn, en blijken de controles effect te hebben. Maar opvolging is zeker nodig!