Bestrijding van kinderarmoede

Minister van Armoedebestrijding Ingrid lieten maakte onlangs bekend dat de Vlaamse regering 4,5 miljoen euro vrijmaakt voor bestrijding van kinderarmoede. De stad Antwerpen krijgt de grootste hap uit dit budget, nl. 550.000 euro.

Reden te over om aan schepen Homans te vragen welke acties uitgewerkt zullen worden en op welke manier zowel mensen in armoede als de bestaande verenigingen die rond armoede werken hierbij betrokken zullen worden. In haar antwoord stelde de schepen dat de criteria opgenomen zijn in het armoedebeleidsplan en dat er overleg gepleegd zal worden met het maatschappelijk middenveld. Ze benadrukte dat er eerst projecten ingediend moeten worden, vóór 31 mei a.s. Opnieuw een dossier dat goed opgevolgd moet worden!

Voor mijn vraag: