Stad maakt keuzes, maar niet voor vrijwilligers

Sinds 2003 organiseerde de stad jaarlijks een “Staat van de Stad”, om de vele Antwerpse vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Het nieuwe stadsbestuur koos ervoor deze Staat van de Stad in 2013 niet meer te organiseren, maar dat zou slechts tijdelijk zijn. Nu blijkt echter dat de Staat van de Stad volledig geschrapt wordt. Reden genoeg om de burgemeester te interpelleren (zie interpellatie).

Het antwoord is ontluisterend: de stad moet keuzes maken en maakt bij de organisatie van evenementen een kosten-batenanalyse. En dan is 40.000 € voor een feest voor de vrijwilligers blijkbaar te veel. Alsof men de belangeloosheid en de inzet van vrijwilligers kan uitdrukken in geld. Het stadsbestuur laat hier zijn ware, koele gelaat zien. Een gemiste kans om via dit evenement en de vrijwilligers die er naar toe kwamen, alle vrijwilligers van de stad symbolisch in de bloemetjes te zetten!