Samen Sterker Antwerpen te Merksem

Groepsaankopen kennen een groot succes. Terecht, want ze bewijzen hun nut. Denk bijv. aan de groepsaankopen energie, die voor heel wat mensen een belangrijke vermindering van hun electriciteits- of gasrekening betekent. Sp.a wil op die weg verder gaan en nog meer groepsaankopen organiseren.

Daarom wordt een coöperatieve onderneming opgericht “Samen Sterker Antwerpen”. Verschillende groepsaankopen zullen georganiseerd worden, voor verschillende goederen en diensten zoal condensatieketels, brandstof en elektriciteit. En er zullen er telkens bij komen, vooral goederen en diensten die zwaar op een gezinsbudget wegen. Naast groepsaankopen om de energiefactuur te verlagen komen er ook acties rond duurzame huisvesting en de combinatie van wonen en zorg. Telkens met een duidelijk sociaal waardenpatroon. Ecologie en duurzaamheid staan centraal. Leveranciers en producenten moeten aan bepaalde sociale criteria voldoen.

Via huisbezoeken informeren we de Antwerpenaren over deze actie. Op 23 november was Merksem aan de beurt. Opvallend dat veel,mensen groepsaankopen kennen, en er positief tegenover staan. En terecht, want samen staan we sterker!

Meer informatie op www.samensterker.be/antwerpen