Gemiste kans voor het stadsbestuur om van toegankelijkheid een echt aandachtspunt te maken!

Op de gemeenteraad van 23 – 24 september werd het subsidiereglement voor handelaars die een terras plaatsen op de Suikerrrui, behandeld. Terrassen vormen vaak een probleem voor mensen met een handicap. Voor mensen die zich in een rolstoel verplaatsen, laten terrassen bijvoorbeeld onvoldoende plaats over om zich vrij te kunnen verplaatsen. Voor mensen met een visuele handicap worden de geleidelijnen onderbroken. Redenen te over dus om bij het plaatsen van terrassen aandacht te hebben voor die toegankelijkheid. En om de subsidie slechts toe te kennen indien die toegankelijkheid gerespecteerd wordt. Jammer genoeg had de bevoegde schepen daar geen oren naar. Hopelijk zal er effectief gecontroleerd en zo nodig gesanctioneerd worden. En hopelijk wordt bij de aangekondigde evaluatie van het terrasreglement ook advies gevraagd aan de adviesraad voor personen met een handicap.

Verder werd beslist over de samenstelling van de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO). De GECORO adviseert het stadsbestuur over ruimtelijke ordening en stedenbouw in Antwerpen. Een belangrijk adviesorgaan dus, en belangrijk ook dat het brede maatschappelijk middenveld daarbij betrokken is. Dat staat ook in het advies van de huidige voorzitter van de GECORO. In het voorstel van het college wordt echter enkel naar deskundigen uit de jeugdsector gekeken, terwijl bijv. de sport- en cultuursector ontbreken. Evenmin wordt aandacht besteed aan het domein toegankelijkheid, toch een fundamenteel recht in onze samenleving. Mijn amendement om ook aan die aspecten aandacht te besteden werd, zoals te verwachten was, meerderheid tegen oppositie weggestemd. Opnieuw een gemiste kans!