sp.a pleit voor overleg over nieuwe maatregel om scootmobielen te weigeren op trams en bussen

Recent besliste De Lijn dat er geen scootmobielen meer toegelaten zouden worden op bussen en trams. Deze maatregel roept heel wat reacties op, zowel van personen met een handicap als van hun verenigingen. Terecht. Scootmobielen vormen immers een belangrijk verplaatsingsmiddel voor minder mobiele mensen, maar zij hebben ook nood aan het openbaar vervoer om langere afstanden af te leggen. Het valt dan ook te betreuren dat deze maatregel zonder enig overleg ingevoerd werd. Zeker in een vergrijzende stad waar meer en meer mensen nood hebben aan een hulpmiddel om zich te verplaatsen, is een goed toegankelijk vervoer erg belangrijk. Ook al zou men er begrip voor kunnen opbrengen dat de capaciteit van trams en bussen beperkt is, minstens is voorafgaandelijk overleg nodig en moet er naar alternatieve oplossingen gezocht worden.

Die vragen zullen vanavond voorgelegd worden op de gemeenteraadscommissie mobiliteit.