Meer informatie over de geluidmeters

De stad Antwerpen kocht vijf geluidsmeters aan maar zal na zes maanden evalueren of en zo ja hoeveel, meer toestellen aangekocht moeten worden. De uitleendienst heeft budgettaire mogelijkheden om extra geluidsmeters aan te kopen indien dit nodig blijkt.

Alle door de stad Antwerpen erkende jeugdverenigingen kunnen van de uitleendienst gebruik maken en kunnen de decibelmeters gratis ontlenen. Dit geldt ook voor jongereninitiatieven en individuele jongeren tussen 18 en 26 jaar. Bij de ontlening moet de organisator enkel een waarborg betalen van 50 euro. De waarborg wordt gekoppeld aan een basisuitleg over het gebruik van de geluidsmeter die wordt gegeven door een medewerker van de uitleendienst. De waarborg wil jongeren motiveren om zorg te dragen voor de decibelmeters. Jongeren kunnen tot twee dagen voor hun evenement via de website www.uitleen.be digitaal een materiaalaanvraag indienen.

Informatie over de nieuwe regeling kan men krijgen via:

  • de begeleiding van jongerenevenementen door de jeugddienst
  • de adviezen die de jury voor projectsubsidies voor de jeugd geeft aan organisatoren van projecten en evenementen.
  • de nieuwsbrief van de jeugddienst en via Facebook
  • het evenemententeam van de stad Antwerpen

Daarnaast werd er op 23 april een informatieavond georganiseerd in samenwerking met de uitleendienst (Werkhaven), de milieudienst, het evenemententeam, Jongerencentrum Zappa en de Provincie Antwerpen. Op 24 april 2013 organiseert de jeugddienst een infomoment over de geluidsnormen voor de stedelijke vaste inrichtingen (cultuurcentra en jeugdcentra). Op dit infomoment zal de wetgeving en de toepassing op de Vlarem vergunningen van vaste stedelijke inrichtingen worden toegelicht. De milieudienst zal per zaal advies geven over welke maatregelen ze moeten nemen om hun huidige Vlarem vergunning aan de nieuwe geluidsnormen aan te passen.