Wereld Water Dag

Ter gelegenheid van de Wereld Water Dag en van het Internationale Jaar van het Water, dat door de Verenigde Naties wordt ondersteund, roepen de Internationale Natuurvrienden op tot vrije toegang tot water voor iedereen en de bescherming van het water milieu.

Natuurvrienden zijn actief bezig met de bescherming van water als bron van leven en als een onmisbare bron voor intacte ecosystemen. Internationale samenwerking is een onmisbaar kernelement van deze inspanningen. Dat blijkt uit de discussie over vrije toegang tot water. De Europese milieuorganisaties waren niet de enigen die de op handen zijnde privatisering van de watervoorziening bekritiseren in de Europese Unie; miljoenen verontruste burgers hebben zich georganiseerd tegen de dreiging dat het waterbeheer zou worden onderworpen aan marktregels, en lanceerden een burger initiatief onder de noemer van “Water is een mensenrecht”.

“Water is een ecologische troef en mag niet worden behandeld als koopwaar”, zegt Manfred Pils, voorzitter van de Internationale Natuurvrienden (NFI). NFI telt ongeveer 500.000 leden in 45 landen en verleent steun aan dit burger initiatief. Tevens roept NFI de Europese Commissie op een voorstel in te dienen “voor de handhaving van het menselijk recht op water in overeenstemming met de resolutie van de Verenigde Naties en voor het bevorderen van een functionele water en afvalwaterzuivering en de levering van drinkbaar water en sanitaire voorzieningen als een essentiële openbare dienst voor iedereen”.

Het European Environmental Bureau (EEB) vraagt, in samenwerking met NFI, dat water beschermingsmaatregelen worden vastgelegd in de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en mobiliseren tegen de massale bedreiging voor het grondwater als gevolg van de zogenaamde “Fracking” technologie. Deze “Fracking” technologie wordt gebruikt bij het boren naar schaliegas en schalieolie die met de huidige methoden schadelijk zijn voor het milieu. In deze context doet NFI een oproep voor een openbare raadpleging van de Europese Commissie met betrekking tot een totaal verbod op het boren naar schaliegas en schalieolie en voor de verplichte milieu-effectbeoordeling.

Meer lezen?