Provincieraad 28 maart 2013

Op de provincieraad van 28 maart werden weer verschillende dossiers besproken. Enkele blikvangers.

Voorlopig blijven veerdiensten behouden én gratis

Reeds enige tijd is er commotie over de mogelijke afschaffing van de veerdiensten, en het betalend maken ervan. Deze veerdiensten worden beheerd door de nv Waterwegen en Zeekanaal (W&Z), in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. Deze veerdiensten zijn vandaag gratis. Langs Schelde en Durme zijn er momenteel 17 veren met in totaal 1,3 miljoen gebruikers. In onze regio is vooral de veerdienst tussen Kruibeke en Hoboken belangrijk als alternatief voor de drukke ring rond Antwerpen. Vorig jaar maakten er 276.530 mensen de overtocht. Ook de veerdienst Doel-Lillo is in trek: vorig jaar maakten 42.269 personen gebruik van de veerdienst, een stijging met 1,6% ten opzichte van 2011. Nadat minister Crevits eerder al in het Vlaams parlement aangekondigd had dat het vooral de bedoeling van de nv Waterwegen en Zeekanaal is om te onderzoeken of gemeentebesturen bereid zouden zijn mee te betalen, bevestigde deputé Luc Lemmens dat er deze legislatuur geen wijzigingen zullen komen en dat de provincie in overleg zal gaan met de nv Waterwegen en Zeekanaal en de gemeenten.

Ondersteuning culturele samenwerking tussen gemeenten

Omdat de uitdagingen voor het lokaal cultuurbeleid vaak niet stoppen bij de gemeentegrenzen, ondersteunt de provincie Antwerpen een bovenlokale aanpak . De provincieraad keurde daarom een nieuw subsidiereglement goed om zo de lokale overheden te stimuleren om samen te werken rond erfgoed, kunsten, bibliotheken, de afstemming van het cultuuraanbod en de cultuurcommunicatie.

Nieuwe campus wetenschap en techniek van de Plantijn Hogeschool

Goede opleidingen in wetenschap en techniek zijn erg belangrijk. Op voorstel van deputé Inga Verhaert keurde de provincieraad het ontwerp en de gunning goed voor de Campus wetenschap en techniek die zal gebouwd worden in Antwerpen, op de ondergrondse parking van de douane- en de parktoren. Het gebouw heeft een vloeroppervlakte van 14.500 m² en voorziet praktijklokalen, gewone leslokalen, projectruimten, werkruimten voor studenten, refter, burelen en een fietsenstalling. In het kader van de samensmelting met de Artesis Hogeschool Antwerpen wordt er ook een ondergrondse verbinding voorzien naar het gebouw van Artesis. In totaal wordt de investering van de werken geraamd op ongeveer 20 mio euro.. Een belangrijke aanwinst!

Meer dan 6,5 miljoen euro steun voor welzijnsorganisaties

De provincie Antwerpen ondersteunt heel wat sociale projecten, rond armoede, gelijke kansen, ouderenzorg, zorg voor mensen met een handicap, gezondheidszorg, jeugdzorg, … De subsidies daarvoor werden goedgekeurd op de provincieraad.