Steun aan verenigingen bij het naleven van de nieuwe geluidsnormen

Sinds 1 januari zijn nieuwe geluidsnormen van kracht. Die hebben onder meer tot doel gehoorschade te beperken maar betekenen wel een bijkomende inspanning voor de organisatoren – want vaak zal ook een geluidsmeter aangeschaft moeten worden. Zo’n geluidsmeter is echter niet goedkoop en het is dan ook niet evident voor (onder meer) jeugdverenigingen om deze zelf aan te kopen. In de commissie Jeugd van de gemeenteraad heb ik daarom aan de schepen voorgesteld dat de stad dergelijke geluidsmeters zou aankopen en ter beschikking zou stellen van de verenigingen. Veel hoeft dat immers niet te kosten. Gemeentebesturen kunnen een subsidie krijgen (die kan tot 40% van de aankoopprijs bedragen, met een maximum van 1.000 euro) voor de aankoop van apparatuur voor meting en registratie van geluid en via de provincie Antwerpen kan de stad intekenen op een groepsaankoop voor geluidsmeters. Een knap initiatief trouwens van deputé Inga Verhaert, waardoor de aankoopprijs van geluidsmeters merkelijk verminderd wordt.

De stedelijke jeugddienst plant initiatieven om informatie te geven over de nieuwe regeling en heeft al een vijftal geluidsmeters aangekocht, die door jeugdverenigingen gebruikt kunnen worden.

Meer info over de regeling op op de site van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Meer info over de groepsaankoop op de site van de provincie Antwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *