Gemeenteraad vanavond

Vanavond opnieuw gemeenteraad. De eerste “echte”, vermits de gemeenteraad van januari in hoofdzaak gewijd was aan het bestuursakkoord. Geen overvolle agenda, maar het zal opnieuw een bewogen en lange zitting worden.

Met onder meer een discussie over het retributiereglement voor de inschrijving van nieuwkomers van vreemde origine. In de commissie sociale zaken van vorige week donderdag werd daar al heel wat tijd aan besteed. Onze fractie stelt zich ook vragen bij de overdracht van de statutaire pensioenlasten naar de AG Stedelijk Onderwijs. Door die overdracht bespaart de stad op haar begroting. Op zich natuurlijk een goede zaak. Maar vraag is welke gevolgen dit zal hebben voor de werkings- en investeringsmiddelen van het stedelijk onderwijs. Daarover biedt het college geen duidelijkheid.

Naast de reguliere punten staan er opnieuw een hele resem interpellaties en vragen op de agenda. Onder meer van onze fractieleidster Yasmine Kherbache over de dresscode. En over nog tal van onderwerpen. Het belooft boeiend te worden!