VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap: Conferentie van verdragsluitende partijen

Gisteren is in New York de vijfde conferentie van landen die het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap getekend hebben, gestart. Thema’s van dit jaar zijn kinderen en vrouwen met een handicap. België neemt opnieuw deel aan deze conferentie en is vertegenwoordigd door een collega van de FOD Sociale Zekerheid en iemand van gelijke kansen Vlaanderen.

België heeft in 2009 het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Dat is een belangrijk verdrag, dat een ganse ommekeer teweeg brengt in het denken over handicap en vertrekt vanuit een mensenrechtenvisie. “Handistreaming” – de dimensie handicap meenemen in alle domeinen, is het codewoord om te komen tot een daadwerkelijke implementatie van de verschillende bepalingen van het verdrag. Een belangrijk gegeven is ook dat mensen met een handicap en de verenigingen betrokken moeten worden. “Nothing about us without us” is de slogan.

Meer informatie over de Conferentie vindt u op www.un.org/disabilities/.