In de bres voor de gebruikers van bus 28

Op 1 september jl. paste De Lijn haar dienstregeling aan. Daarbij werd ook bus 28 geschrapt. Er kwam wel een vervangende bus, maar die biedt geen echte uitkomst voor de vele mensen in Merksem die er gebruik van maakten.

Zo wordt een aantal haltes niet langer aangedaan (zoals aan de begraafplaats), en de bewoners van Lambrechtshoekenlaan, Nieuwdreef en omgeving klagen ook over het feit dat de bus vaak al vol zit als ze op die haltes aankomt, zodat zij geen plaats meer hebben.

Reden genoeg om hierover enkele vragen te stellen aan bevoegde schepen Ludo Van Campenhout. Gelukkig is er geregeld overleg tussen de stad en De Lijn, en werd er ook afgesproken dat er een goede opvolging van de nieuwe regeling zou komen. Belangrijk is dus dat er ook tellingen gebeuren van het aantal reizigers dat de bus gebruikt, om zo het probleem van de capaciteit aan te passen. En na te gaan of bus 33 de vroegere haltes aan de Brem en de begraafplaats zou kunnen aandoen.

Zeker een dossier om verder op te volgen! Of hoe Merksemse belangen ook in de gemeenteraad worden verdedigd.