Het Zorgbedrijf Antwerpen is goed bezig!

Gisterenavond kregen we in de commissie Sociale zaken van schepen Leen Verbist een toelichting bij de cijfers van het Zorgbedrijf. Erg interessant. Die cijfers tonen aan dat onze stad goed bezig is met sociaal beleid, inspeelt op de sociale noden en de toekomst voorbereidt.

Voor de vakantie kregen we in de commissie sociale zaken de cijfers van het Zorgbedrijf voor 2011, gisteren kregen we daarbij meer toelichting. Daaruit blijkt dat het Zorgbedrijf merkelijk meer mensen helpt dan in de vorige jaren, en dat dit ook de ambitie is voor de toekomst. Een goede zaak, want voor ons is ook de stad een belangrijke speler als het aankomt op sociale diensverlening aan mensen! Natuurlijk moet ook het Zorgbedrijf de centen efficiënt en als een goed huisvader beheren, maar gelukkig trekt de stad niet blindelings de commerciële kaart. Daarbij moeten soms keuzes gemaakt worden, maar zo gaan goede zorg en betaalbaarheid voor de klant en de stad hand in hand.