Europese Dag van de Joodse Cultuur

Met sp.a en onze stedelijke kartelpartner CD&V op bezoek in de Joodse synagoge in de Bouwmeestersstraat.

Vandaag een bezoek gebracht aan de Joodse synagoge in de Bouwmeesterstraat. Zeer interessante uitleg gekregen, zowel over de synagoge als over de Joodse cultuur. Het deed me terugdenken aan mijn eerste contacten met de (orthodoxe) Joodse gemeenschap. Dat zal nu ongeveer 10 jaar geleden zijn, toen ik als regeringscommissaris bevoegd was voor vrijwilligers. Ik werd toen gecontacteerd door de vrijwilligersdienst “Hatzole”, die bijstand verleent wanneer er in de Joodse orthodoxe gemeenschap een ongeval gebeurt. Ze zaten met een aantal vragen rond hun statuut en vroegen ondersteuning, waar ik graag aan meegeholpen heb. Want ze leveren mooi werk, dat trouwens ook door de hulpdiensten in Antwerpen erkend wordt. Later werd ik opnieuw gecontacteerd, toen ze een vzw oprichtten om jongeren die geen werk vonden door de crisis in de diamantsector, bij te staan in hun zoektocht naar bijscholing en werk. Ook daar kon ik mijn contacten en ervaring gebruiken om hen te helpen.