Antwerpen: studentenstad!

Deze ochtend werd het nieuwe academiejaar plechtig geopend. Met veel volk en opmerkelijke toespraken. Patrick Janssens legde, terecht, de link met het basisonderwijs. Want het is algemeen geweten dat hoe vroeger men met scholing begint, hoe groter de kans is dat men doorstroomt naar het hoger onderwijs. Wat hem, als gewezen vorser bij het Centrum voor Sociaal beleid, de vraag ontlokte of er ook een voordeel is als kinderen van kleinsaf opgevangen worden in een kindercrèche? Rector Alain Verschooren stelde vragen bij Bologna. Niet zozeer bij de principes ervan, als wel bij de richting die die hervorming nu uitgaat. Want ook daar laat de financiële en economische crisis zich voelen: veel buitenlandse universiteiten verhogen hun inschrijvingsgeld, waardoor het niet meer zo evident wordt om in het buitenland te gaan studeren.

Over één zaak waren de sprekers het wel eens: Antwerpen is een stad waar het goed studeren is. Ook daar heeft het beleid van de voorbije jaren zijn vruchten dus afgeworpen!