Nieuwsbrieven

2014

In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de recente wijzigingen. En verder

In deze Nieuwsbrief vindt u algemene informatie over de berekening van de pensioenen en over de nieuwe regels ten gevolge van de pensioenhervorming.

2013
  • Wijzigingen met betrekking tot de pensioenleeftijd en de loopbaanvoorwaarden voor het rustpensioen (uitgevoerd beleid)
  • Wijzigingen met betrekking tot de gelijkgestelde periodes (aangekondigd beleid)
  • Wijzigingen inzake de regeling voor toegelaten activiteit
  • Minimumpensioenen
  • Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
  • Het minimumrecht per loopbaanjaar (regeling voor werknemers)
  • Solidariteitsbijdrage
  • De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
  • Mobiliteit
  • Fiscale en sociale voordelen
2011
  • De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
  • Parkeerkaart
  • Fiscale en sociale voordelen
  • Minimumpensioenen
  • Inkomstengarantie voor ouderen
  • Minimumrecht per loopbaanjaar (regeling werknemers)
  • Toegelaten activiteit
  • Soladiriteitsbijdrage
2010
  • Minimumpensioenen
  • Inkomstengarantie voor ouderen
  • Minimumrecht per loopbaanjaar (regeling werknemers)
  • Verhoging van de pensioenen
  • Toegelaten activiteit
  • Soladiriteitsbijdrage
2009
  • Verhoging minimumpensioenen
  • Verhoging van Inkomstengarantie voor ouderen (IGO)
  • Verhoging van het minimumrecht per loopbaanjaar
  • Verhoging van de pensioenen
  • Verhoging van de grenzen inzake toegelaten activiteit
  • Vermindering van de solidariteitsbijdrage
2007
  • Vrijwilligers en onkostenvergoedingen
  • Vrijwilligerswerk door niet-Belgen
  • Informatie over verzekeringen – Collectieve polis
  • Algemene regeling
  • Collectieve polis
  • Samenwerking met Nationale Loterij en Provincies
2006
  • Simpelweg Sociaal
  • Mobiliteit
  • Tewerkstelling
  • De gele stok verdwijnt, de witte stok toegankelijker
  • Kinderbijslag voor zieke kinderen en kinderen met een handicap verhoogd
  • Toepassingsgebied – Definities
  • Nieuw : Geen organisatienota, wel informatieplicht
  • Aansprakelijkheid en verzekering
  • Terugbetaling van onkosten
  • Cumulatie met uitkeringen
2005
  • Meer duidelijkheid over de aansprakelijkheidsregeling
  • Mogelijke uitbreiding van het verzekeringscontract
  • Meer duidelijkheid over de aansprakelijkheidsregeling
  • Bestuurders van de organisaties ook vrijwilliger?
  • Vrijwilligerswerk in de organisatie waar je werkt

  • Goed geparkeerd …
  • Chronisch zieke kinderen beter beschermd
  • Opvang zorgbehoevende kinderen moet gevaloriseerd worden
  • Andere parlementaire acties van Greet
  • Indexering van de pensioenen
  • De uitdagingen van het Belgisch pensioenstelsel
  • Welvaartsaanpassing

  • Krachtlijnen van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers
  • Controle op uitoefening toegelaten arbeid gepensioneerden wordt deels afgeschaft
  • Uitbetaling pensioenen openbare sector bij overlijden
 • nieuwsbrief pensioenen van juni 2005
  • Hogere inkomstengarantie voor kloosterlingen
  • Meer rechtvaardige toekenning pensioenen voor gerechtigden verblijvende in het buitenland
  • Afschaffing meldingsplicht toegelaten arbeid gepensioneerden
  • Nieuwe barema’s bedrijfsvoorheffing voor pensioenen
  • Laatste jaar dat vrouwen op 63 jaar op pensioen kunnen
  • Vervroegd pensioen vanaf 35 gewerkte jaren
  • Enkele nuttige cijfers