Verkiezingen op 25 mei 2014

Op 25 mei 2014 trekken we met z’n allen naar de stembus, voor wat “de moeder aller verkiezingen” wordt genoemd. Misschien wel terecht, want er staat veel op het spel. Welke richting zal onze maatschappij uitgaan, in Vlaanderen, in België, in Europa?

De voorbije jaren waren niet gemakkelijk. We dragen nog steeds de gevolgen van de economische en financiële crisis. Maar het mag gezegd worden: de federale regering onder leiding van Elio Di Rupo heeft onder zeer moeilijke omstandigheden goed werd geleverd. In vergelijking met andere Europese landen is onze sociale bescherming overeind gebleven. Er is, eindelijk, een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden. En ook de koppeling van onze lonen en uitkeringen aan de levensverwachting (“den index”) is behouden gebleven. Toegegeven, er zijn ingrepen gebeurd die ons pijn doen, zoals de verhoging van de leeftijd om vervroegd met pensioen te gaan en de ingrepen in de werkloosheidsregeling. Tegelijkertijd is er, met succes, strijd geleverd tegen de sociale en fiscale fraude. Want een belangrijke voorwaarde voor solidariteit is dat deze correct en rechtvaardig is en ten goede komt aan mensen die er echt nood aan hebben.

We hebben dus stand gehouden, maar het werk is niet gedaan; integendeel. Er is nog steeds veel armoede, veel werkloosheid. Veel ongelijkheid. Veel onzekerheid ook. De uitslag van de verkiezingen zal bepalend zijn voor de manier waarop al die uitdagingen aangepakt zullen worden. Voor mij is het duidelijk: ik kies resoluut voor welvaart voor iedereen en een maatschappij die er niet alleen is voor de happy few maar voor iedereen. Voor welvaart die niet opgebouwd is door hem van anderen af te pakken maar die duurzaam is. Voor welvaart waar we samen aan werken, waar we samen onze verantwoordelijkheid voor nemen. Want een Vlaanderen, België, Europa dat niet bouwt aan vooruitgang voor iedereen, is een Vlaanderen, België, Europa dat geen toekomst heeft.

Laat ons dus samen kiezen voor een project waar iedereen inspanningen zal moeten doen maar ook de kans zal krijgen die te leveren. Een project van samenwerken in plaats van uitsluiten. Een project van investeren in plaats van afschrijven.

Dat project vind ik terug bij sp.a. Daarom sta ik opnieuw op de lijst. Om dit project en de kandidaten voluit te steunen. U vindt me op plaats 12 bij de opvolgers voor de Kamer. Geen rechtstreeks verkiesbare plaats, meer met een goede score kan ik klimmen en wie weet kom ik zo in de komende vijf jaar als opvolger toch nog in het parlement terecht.

Greet van Gool