De kaarten zijn geschud

De kaarten zijn geschud, de uitslag is gekend. Jammer genoeg haalt sp.a niet de verhoopte uitslag en zijn de progressieven niet aan zet.

Zoals Jinnih Beels zei: de verkiezingen kwamen te vroeg. We hebben een lange weg afgelegd maar we hebben nog een lange weg te gaan en die weg loopt steil bergop. Reden te over dus om ons hoofd niet te laten zakken maar onze schouders te rechten en er verder volop tegenaan te gaan. Want we hebben een fantastische ploeg, waardevolle ideeën en plannen en veel veerkracht.

Zelf raakte ik niet meer verkozen. Het is met spijt in het hart dat ik eind 2018 afscheid neem van de gemeenteraad en de provincieraad. Een zeer welgemeend woord van dank aan die vele mensen die me gesteund hebben en voor me gestemd hebben. Wees ervan overtuigd dat ik me ook zonder mandaat verder zal inzetten voor een sociale samenleving waarin iedereen kansen krijgt.

Ook op u komt het aan !

Beste kiezer,

Zondag kiezen we onze vertegenwoordigers in onze districten, onze stad, onze provincie. Die lokale besturen bepalen veel van ons dagelijks leven. Welke onderwijsmogelijkheden zijn er, voor ons, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen? Vinden we een betaalbare en energiezuinige woning? Op welke manier kunnen we in onze vrije tijd aan cultuur, sport, ontspanning, … doen? Wat doen we met ons afval? Zijn onze straten proper en veilig? Zijn er parken, speeltuinen, …. Kunnen we ons gemakkelijk verplaatsen? Hoe pakken we de mobiliteitsproblemen in onze stad aan? En ook: worden verenigingen ondersteund, worden mensen en organisaties betrokken bij het beleid? Hebben ze inspraak?

De antwoorden op die vragen verschillen van partij tot partij. Met je keuze zondag bepaal je dan ook mee hoe het beleid er de komende jaren uit zal zien. Mijn keuze staat vast: ik kies resoluut voor sp.a. Want wij socialisten hebben altijd gestreden voor een behoorlijk inkomen, kwaliteitsvolle en betaalbare zorgen voor iedereen, onderwijs van uitstekende kwaliteit, gezonde en betaalbare woningen, kortom een beter bestaan. En we hebben er ook veel resultaten in geboekt. Maar de voorbije zes jaar zijn de sociale voorzieningen en de dienstverlening in onze stad afgebouwd, worden verenigingen niet langer gesubsidieerd en zelfs tegen elkaar uitgespeeld, wordt er bezuinigd op personeel, wordt de zorg gecommercialiseerd, worden mensen tegen elkaar opgezet, …

Wij willen het anders in Antwerpen. Wij willen Opnieuw Vooruit! Want Antwerpen blijft een fantastische stad om in te wonen, te werken, te leven. En de Antwerpenaren verdienen het om bestuurd te worden door een ploeg die vooruit kijkt, die creatief is, die voorop loopt en andere steden tot voorbeeld strekt. Zo kan Antwerpen opnieuw een “stad van iedereen” worden, waar mensen vertrouwen hebben, in elkaar en in de toekomst, waar iedereen zich thuis voelt, waar verantwoordelijkheid gedeeld wordt en waar gebouwd wordt aan de toekomst.

We hebben een goed en sociaal programma, knappe kandidaten ook. Lijsttrekkers die sterk in hun schoenen staan en er volop voor gaan: Jinnih Beels voor de stad, Inga Verhaert voor de provincie en Gilbert Verstraelen voor het district Merksem. Ook ik wil er mijn schouders onder zetten. De voorbije jaren heb ik heel wat expertise in sociaal beleid opgebouwd en een groot netwerk uitgebouwd. Die expertise en dat netwerk stel ik graag ter beschikking van sp.a en van onze inwoners. Daarom sta ik op de lijst, voor het district, de stad, de provincie. Je kent me, weet waar ik voor sta. sp.a en ik kunnen alle steun gebruiken. Hieronder vertel ik iets meer over mezelf en mijn politieke loopbaan.

Kies zondag voor een goed en sociaal programma en voor mensen die het goed menen met de stad, haar districten, de provincie. Ook op jou komt het aan!

Alvast bedankt voor je aandacht en je steun.

Greet

Hoe moeten we stemmen?

Wie in Antwerpen woont, stemt elektronisch en voor drie lijsten:

 • eerst voor de stad
 • daarna voor het district waarin men woont
 • tot slot voor de provincie (kiesarrondissement Antwerpen, Mechelen of Turnhout).

Lijststemmen of voorkeurstemmen, hoe werkt dit?

Men heeft 3 mogelijkheden om te stemmen:

 • Een lijststem uitbrengen – dan gaat men akkoord met de volledige lijst en de volgorde van de kandidaten.
 • Eén of meer voorkeurstemmen uitbrengen – men kan voor meerdere kandidaten stemmen, dit geldt als een volledige stem voor elk van die kandidaten en als één stem voor de partij.
 • Een lijststem en een voorkeurstem – maar dan gelden alleen de voorkeurstemmen.

Wat als men zich vergist heeft?

Als men op het papieren bewijsstuk ziet dat men niet op de juiste lijst of de juiste kandidaat gestemd heeft, kan men dit rechtzetten. Men gaat dan met het papieren bewijsstuk en de chipkaart naar de voorzitter van het stembureau, zegt dat men zich vergist heeft en dat men opnieuw wil stemmen.

Elektronisch stemmen doet men zo:

In de provincie Antwerpen stemt men nog met de vorige generatie stemcomputers, d.w.z. degene die ook in 2012 gebruikt werden.

 • steek de witte kaart in de richting van de pijl tot aan de streep in de stemcomputer
 • volg de instructies op het scherm
 • breng uw stem uit (sp.a heeft lijst nummer 1)
 • bevestig uw stem
 • neem uw witte chipkaart terug
 • neem uw stembiljet (papierstrook)
 • controleer uw stembiljet
 • vouw het stembiljet dubbel met de gedrukte tekst naar binnen
 • verlaat het stemhokje met de kaart en het stembiljet
 • geef de witte chipkaart terug aan een lid van het stembureau
 • ga naar de stembus, vouw het stembiljet open en scan uw stembiljet (QR-code)
 • vouw het stembiljet opnieuw dicht en steek het in de stembus.

Meer info?

 • Video “Hoe digitaal stemmen?”:

 • flyer (pdf): “Hoe digitaal stemmen?”:

Oefenen?

Wie moeite heeft met stemmen via een stemcomputer, kan tot en met vrijdag 28 september 2018 op verschillende locaties in Antwerpen terecht om te oefenen, telkens van 9u tot 17u, zonder afspraak.

 • District Merksem

  Dienstencentrum ’t Dokske
  Minister Schollaertstraat 24
  2170 Merksem

 • District Ekeren

  Dienstencentrum Hagelkruis
  Klein Hagelkruis 83
  2180 Ekeren

 • District Antwerpen:

  Dienstencentrum Linkeroever
  Louis Paul Boonstraat 22
  2050 Antwerpen

  Dienstencentrum Hof Ter Beke
  Balansstraat 23/A
  2018 Antwerpen

  Dienstencentrum Olijftak
  Hollandstraat 21/27
  2060 Antwerpen

 • District Berendrecht

  Dienstencentrum De Molengeest
  Frederik-Hendrikstraat 53
  2040 Berendrecht

 • District Berchem

  Dienstencentrum De Meere
  Corneel van Reethstraat 10
  2600 Berchem

 • District Borgerhout

  Dienstencentrum De Fontein
  Fonteinstraat 31
  2140 Borgerhout

 • District Deurne

  Dienstencentrum Bosuil
  Bosuil 160
  2100 Deurne

  Dienstencentrum Arena
  Gabriël Vervoortstraat 2
  2100 Deurne

 • District Hoboken

  Dienstencentrum Portugesehof
  Portugesestraat 1
  2660 Hoboken

 • District Wilrijk

  Dienstencentrum Valaar
  Dichtersstraat 115
  2610 Wilrijk

Ook op volgende adressen kan men terecht om te oefenen

Rechtbank van Eerste Aanleg
Bolivarplaats 20
2000 Antwerpen
Maandag tot vrijdag: 8u30- 16u

Digipolis
Generaal Armstrongweg 1
2020 Antwerpen
Maandag tot vrijdag: 9u-16u30

Atlas
Carnotstraat 110
2060 Antwerpen
Maandag tot donderdag: 9u-17uur
Vrijdag: 9u-13u

Er zit meer voor u in de provincie

Bij lokale verkiezingen denken we vaak alleen aan ons eigen district of onze eigen stad. Maar ook de provincie is belangrijk. Een goed draaiende provincie is van groot belang voor een lokaal bestuur. Ze werkt op grotere schaal en kan daardoor nieuwe projecten uitwerken, grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden en schaalvoordelen laten ontstaan. Een goed voorbeeld zijn de provinciale groepsaankopen, een initiatief van Inga Verhaert. Door de samenaankoop van groene stroom en gas kregen meer dan 80.000 Antwerpse gezinnen een lagere energiefactuur.

Met Inga Verhaert en Rik Röttger had sp.a twee sterkhouders in de provincie, die heel wat hebben kunnen verwezenlijken. Ook na de staatshervorming heeft de provincie nog een belangrijke rol te spelen en sp.a wil daar voluit aan mee werken. Een greep uit het programma:

 • De provincie Antwerpen doet waar ze goed in is
 • Meer diploma’s
 • Kansen voor allen op de arbeidsmarkt
 • Kiezen voor een gezond miliee
 • Kiezen voor een gezond klimaat
 • Kiezen om samen duurzame producten aan te kopen
 • Kiezen voor een gezond landschap
 • Kiezen voor sterke steden en een levendig platteland
 • Onroerend erfgoed koesteren
 • Werk maken van een belevingsvol en sociaal toerismebeleid

Reden te over dus om ook voor de provincie te kiezen voor sp.a. Onze kandidaten willen het beleid verder zetten en verder uitbouwen: goede ideeën omzetten in concrete projecten die ten goede komen van gewone mensen.

10-Puntenprogramma sp.a provincie Antwerpen

Kandidatenlijst sp.a

 Voornaam Naam Plaats Gender
 Inga Verhaert 1 v
 Rik Röttger 2 m
 Fauzaya Talhaoui 3 v
 Frank Geudens 4 m
 Greet Van Gool 5 v
 Peter Raats 6 m
 Stefanie Van den Eede 7 v
 Andy Janssens 8 m
 Victoria Vandermeeren 9 v
 Hicham El M’zairh 10 m
 Ingrid Meulders 11 v
 Evie Beniest 12 v
 Richard Amaoko 13 m
 Johan Peeters 14 m
 Nouredine El Kaoukitibi 15 m
 Gitta Vanpeborgh 16 v
 Hilde Bertels 17 v
 Willy Hameau 18 m
 Alain Verschoren 19 m
 Monica De Coninck 20 v

Nieuwe buslijn in Merksem vanaf 1 oktober 2018

In 2017 werd het traject van bus 650 in Merksem zonder overleg aangepast, waardoor de bus de haltes in de Nieuwdreef niet meer bediende, tot grote consternatie van de bewoners van de wijk en de bezoekers van het cultureel centrum. Over partijgrenzen heen werd protest aangetekend en ook de seniorenraad en de cultuurraad uitten hun ongenoegen met de aanpassing van het traject.

Die protesten hebben nu hun vruchten afgeworpen: vanaf 1 oktober 2010 zal er opnieuw een bus rijden door de Nieuwdreef. De Lijn heeft daarvoor een nieuwe buslijn uitgetekend – bus 651 – die langs 9 haltes zal rijden, van de begraafplaats (die daardoor ook opnieuw bediend zal worden) via ZNA Jan Palfijn, de Ringlaan, Maantjessteenweg en Nieuwdreef naar de Bredabaan. De haltes in de Nieuwdreef blijven dezelfde.

De bus zal wel enkel overdag rijden, met een eerste vertrek aan het Burgemeester Nolfplein om 6u17 en aankomst aan het kerkhof om 6u35, en een laatste vertrek aan het Burgemeester Nolfplein om 19u49 en aankomst aan het kerkhof om 20u05.

Struikelsteen voor verzetsstrijder Jan De Ridder

Op zondag 16 september 2018 werd voor het huis in de Gallifortlei 244 te Deurne een struikelsteen geplaatst, ter herinnering aan Jan de Ridder, politieagent in Deurne en verzetsstrijder, die in de nacht van 14 op 15 januari 1944 met 42 van zijn collega’s gearresteerd werd door de Duitsers. Hij werd via het concentratiekamp van Buchenwald gedeporteerd naar het werkkamp Ellrich (Dora-Mittelbau) en van daaruit overgebracht werd naar de Boelckekazerne in Nordhausen waar hij van ziekte en ontbering stierf op 9 maart 1945.

Antwerpen laat sinds kort de plaatsing van struikelstenen toe. “Stolpersteine” werden ontworpen door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig en zijn gedenktekens die aangebracht worden in het trottoir voor huizen waar mensen woonden die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven werden. De kunstenaar noemt ze “Struikelstenen” omdat “je erover struikelt met je hoofd en je hart”. De stenen bevatten de naam, geboortedatum, deportatiedatum en de plaats en datum van het overlijden van het slachtoffer.

De mogelijkheid om struikelstenen te plaatsen was één van de voorstellen van de wetenschappelijke adviesraad die samengesteld werd in het kader van de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Aanvragen moeten ingediend worden bij het e-loket van de stad Antwerpen en passen binnen het afwegingskader dat het college opgesteld heeft.

Voor meer informatie: